Nu 10.000 woonplekken voor dakloze mensen

06-04-2020 | 13:34

 Het Leger des Heils start vandaag met de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?!’ Hiermee vraagt de organisatie aandacht voor de nijpende situatie in de dak- en thuislozenopvang die door corona nog ernstiger is geworden. De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak- en thuisloze mensen is de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. Het Leger des Heils zet alle zeilen bij om mensen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil. Veldbedjes in een lege sporthal – uiteraard op minstens anderhalve meter afstand – lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils. 

Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten momenteel noodgedwongen in één ruimte worden ondergebracht. De opvanglocaties zijn overvol en de doorstroom naar een eigen zelfstandig onderkomen is nihil. De systemen van het Leger des Heils melden een permanente bezetting van 107%, terwijl er aan de deur nog elke avond ‘nee’ moet worden verkocht. Cornel Vader: “Met iedere uit de grond gestampte noodopvang – hoe belangrijk ook – wordt schrijnend duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten. En zij vormen daarmee, in deze coronacrisis, een risico voor zichzelf en anderen.”

10.000 woningen
Het Leger des Heils geeft al jaren aan dat de toestand nijpend is en dringt er dan ook op aan om niet bezig te blijven met het realiseren van extra opvangplekken, maar dit vraagstuk kabinetsbreed en effectief aan te pakken. Er zijn 10.000 woningen nodig. Op die manier wordt de grote druk op de opvanglocaties verlicht en wordt er doorstroom gecreëerd. Die huisvesting moet samengaan met voldoende begeleiding en juiste indicaties daarvoor, een manier om inkomen te genereren, met schuldhulp en een vangnet, bijvoorbeeld via buurthuiskamers in de wijk. 

Recht
De organisatie stelt dat ieder mens recht heeft op de veiligheid van een dak boven het hoofd en dat de overheid daarvoor moet zorgen. Cornel Vader: “Het is een fundamenteel mensenrecht. Hoe trots wij als Leger des Heils ook zijn op onze medewerkers en vrijwilligers, die nu zo hard werken om iedereen een tijdelijk ‘thuis’ te bieden – het achterliggende probleem komt hiermee pijnlijk aan de oppervlakte. Ook zonder coronacrisis heeft iedereen recht op een eigen plek.”

Lees meer op legerdesheils.nl/thuisblijven