Steun ons Cultuurkwartier

Activering Leger des Heils Midden-Nederland
van totaal € 10.000 (26%)

Leger des Heils Midden-Nederland realiseert momenteel een Cultuurkwartier; een muziekstudio, theater & multi-inzetbare creatieve ruimte in Utrecht.
Het Cultuurkwartier zal een onderdeel zijn van ons brede activeringsaanbod en is een plek waar onze doelgroep op zoek kan gaan naar creatieve manieren om zich te uiten. Wij willen een inspirerende plek zijn voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, mensen met psychiatrische uitdagingen, verslaafden en mensen die om wat voor reden dan ook in aanraking komen met het Leger des Heils. We gaan in het Cultuurkwartier diverse activiteiten organiseren, zoals muziek maken, theater- en dans, schilderworkshops, etc. Zo creëren we een plek voor ontmoeting, plezier, ontwikkeling, afleiding & bezinning en werken we op een creatieve manier aan herstel.

Het project is tot stand gekomen omdat we merken dat er veel vraag is naar creatieve activiteiten, maar het bestaande aanbod voor deze doelgroep niet genoeg is. Omdat dit project niet is begroot en we de kans niet willen laten liggen, zijn we afhankelijk van giften. Gelukkig zijn er recent al een aantal muziekinstrumenten en een ruimte beschikbaar gekomen. Help jij mee?

Bekijk alle
26-02-2024 | 14:45
21-02-2024 | 21:49
06-02-2024 | 12:11
04-02-2024 | 18:45
04-02-2024 | 18:04