Van jeugdinstelling naar THUIS

Vliet en Burgh in Voorburg
van totaal € 540.000 (76%)

Doneer voor kleinschalige, huiselijke opvang in Voorburg.

Help je mee om een huiselijke, kleinschalige en liefdevolle omgeving voor uit huis geplaatste kinderen te realiseren?

Tientallen jongeren vinden bij Vliet en Burgh in Voorburg een veilig thuis. Vanwege een onveilige situatie kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen. In deze opvanglocatie werken we met hen aan herstel en opbouw van het gewone leven.

Maar ons gebouw ‘de Saffier’ is verouderd, heeft een kille, zakelijke uitstraling en is gericht op grote groepen. Dat willen we heel graag veranderen.

Onze droom voor de Saffier is een thuis waar de kinderen zich optimaal op hun gemak kunnen voelen, zich kunnen ontspannen, hun vrienden mee naartoe kunnen nemen en zoveel mogelijk het gevoel kunnen hebben van een ‘gewoon leven’.

De verbouwing is inmiddels gestart! En hopen we met jouw steun af te ronden in mei 2024.

Lees meer: ldh.nl/vlietenburgh

Bekijk alle
28-05-2024 | 14:51
04-05-2024 | 18:30
11-04-2024 | 15:06
29-03-2024 | 16:34
25-03-2024 | 16:57