Coronavirus treft ook kledinginzameling Leger des Heils

06-04-2020 | 13:34

 Het Leger des Heils zet in deze crisistijd alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te blijven ondersteunen. Het coronavirus treft de samenleving op meerdere plaatsen en manieren. Dat geldt ook voor de textielinzameling van het Leger des Heils. Of het nu gaat om textiel bestemd voor recycling of om gesorteerde tweedehandskleding voor afzet in binnen- en buitenland, al deze markten worden geraakt door deze wereldwijde crisis.

Eén van de maatregelen die het Leger heeft moeten nemen, is de sluiting van al onze (bijna honderd) tweedehandskledingwinkels en de ReShare Stores. Dit heeft niet alleen impact op de mensen die voor de aankoop van goedkope kleding zijn aangewezen op deze winkels, maar ook voor degenen die in deze winkels actief zijn als personeel. En dat betreft niet alleen vrijwilligers, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die in een arbeidsre-integratietraject actief zijn.  

Zolang het onder de huidige omstandigheden mogelijk is, zal het Leger des Heils doorgaan met het inzamelen van textiel via de over het land verspreidde kledingcontainers.

Het Leger des Heils maakt zich zorgen over de mensen die afhankelijk zijn van onze textielinzameling. Dat geldt zowel voor degenen die er hun werk hebben (inzameling, sortering, winkels) als voor degenen die in deze crisistijd voor hun kledingaankoop zijn aangewezen op onze winkels. Dat deze bedrijfstak van het Leger des Heils vrijwel geheel stil is komen te liggen, heeft enorme impact. Veel kledingwinkels zijn gekoppeld aan buurthuiskamers van het Leger des Heils, die inmiddels ook gesloten zijn. De sluitingen hebben voor het Leger des Heils niet alleen financieel maar ook sociaal-maatschappelijk enorme impact. We vinden het belangrijk om contact te houden met de deelnemers aan de verschillende activiteiten. We blijven dan ook zoeken naar creatieve manieren waarop we dat contact mogelijk kunnen maken. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van (mobiele) telefonie en online mogelijkheden. Waar maaltijdprojecten niet door kunnen gaan, kijken we naar andere manieren om maaltijden aan te bieden (haal- of brengservice).