Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils is een wereldwijde zorgorganisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus. In Nederland doet het Leger des Heils onder andere buurtwerk, verslavingszorg en jeugdbescherming.