Wandelen voor een goed doel! - Walking for a good cause!

Louise Brookes

( Lid van team: Wandelteam Leger des Heils )

van totaal € 500 (172%)

160 kilometer wandelen voor het goede doel: wij gaan het doen! Steun jij ons met een donatie?

Walking 160 kilometres for charity: we're going to do it! Will you support us with a donation?

Eenzaamheid: het is een gevoel dat ieder mens wel kent. Het gevoel dat je er niet toe doet of dat niemand je echt kent. Helaas heeft 1 op de 10 Nederlanders hier erg last van: de enige mens die zij spreken is soms de caissière bij de supermarkt. Met een groep van 12 vrouwen van het Leger des Heils willen we helpen eenzaamheid bestrijden. Dat gaan we doen door de Nijmeegse Vierdaagse te lopen: 4 dagen achter elkaar 40 kilometer wandelen! Een flinke uitdaging, maar voor een goed doel: de mobiele buurthuiskamer in Enschede. Die gaat op pad om eenzame mensen uit hun isolement te halen, door een kop koffie of thee aan te bieden en in gesprek te gaan. Vind jij het belangrijk dat eenzame mensen gezien worden? Doneer dan en help de mobiele buurthuiskamer op pad!

Loneliness: it's a feeling every person knows. The feeling that you don't matter or that no one really knows you. Unfortunately, 1 in 10 Dutch people suffer greatly from this: the only person they talk to is sometimes the cashier at the supermarket. With a group of 12 women from the Salvation Army, we want to help fight loneliness. We will do this by walking the Nijmegen Four-Day Walk: walking 40 kilometres for four days in a row! Quite a challenge, but for a good cause: the mobile community centre in Enschede. It goes out to get lonely people out of their isolation by offering them a cup of coffee or tea and having a conversation. Do you think it is important for lonely people to be seen? Then donate and help the mobile community centre on its way!

Bekijk alle
22-07-2024 | 13:27
05-06-2024 | 16:37
25-05-2024 | 07:29
06-05-2024 | 21:04
06-05-2024 | 09:40