Een digitale piano voor Domus Venlo

Jeannette van Pelt-Remmers
van totaal € 500 (100%)

Wij, een aantal mensen van Leger des Heils LEEF! zouden graag iets willen betekenen voor onze medemens van Domus Venlo (een opvang van het Leger des Heils waar dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen beschermt kunnen wonen). Nu kunnen we natuurlijk op vele manieren iets doen, maar wij hebben ervaren dat muziek wel een heel mooi gegeven is om niet alleen iets voor, maar ook mét mensen te kunnen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gewoon ontspannen wat piano spelen ter bevordering van het leefklimaat, maar ook samen kijken naar wat er mogelijk gedaan kan worden met 'muzikale mensen' die bij de Domus verblijven. Muziek heeft vaak een bijzondere uitwerking op het totale welbevinden van de mens en wat zou het mooi zijn als we op die manier iets voor de ander kunnen betekenen. Omdat we zelf helaas onvoldoende budget hebben om een piano aan te kunnen schaffen, is hier onze concrete vraag: Wil je meehelpen om er voor te zorgen dat er in Domus Venlo een digitale piano komt? Al vast onze hartelijke dank!

Bekijk alle
29-03-2020 | 18:32
07-03-2020 | 13:24
02-03-2020 | 20:19 Mooie actie voor een digitale piano voor Domus Venlo. Gods zegen
27-02-2020 | 09:59
21-02-2020 | 19:27